1. RS309-MD系列

       ● 性能参照UL248、GB/T 13539.4、IEC60269;安全性和应用环境可靠性参照ISO8820、GB/T 31465
       ● 额定电压:AC/DC500V 
       ● 额定电流:35A~800A 
       ● 使用类别:aR                                                                                                     
       ● 分断能力:AC200kA、DC50kA(时间常数10~15ms)  
       ● 通过CCC、CE、UL认证(700A~800A无UL认证),符合RoHS指令
       本产品为圆管螺栓连接式快速熔断器,针对半导体保护要求设计,同时应用环境满足道路车辆工况要求。具有小体积、低熔断I²t值、高分能力特点;可用于电动汽车高压电气系统如动力电池系统、驱动电力系统、功率变换系统及充电设备的短路保护;也可用于传统半导体器件的短路保护。

       RS309-MD系列 点击技术支持下载规格书

       型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
       RS309-MD-35A 35 58 235 9.3 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       RS309-MD-40A 40 134 505 9.5 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       RS309-MD-45A 45 162 610 12 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       RS309-MD-50A 50 209 890 13 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       RS309-MD-60A 60 305 930 14 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
       RS309-MD-70A 70 328 1190 18 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       RS309-MD-80A 80 485 1650 18 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       RS309-MD-90A 90 580 1860 21 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       RS309-MD-100A 100 825 2880 23 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
       RS309-MD-125A 125 1350 4030 26 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       RS309-MD-150A 150 1880 7100 32 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       RS309-MD-175A 175 3550 15900 37 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       RS309-MD-200A 200 5860 25300 37 安装螺栓 M8 推荐扭矩(12±1)N·m
       型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
       RS309-MD-225A 225 7560 32500 48 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1) N·m
       RS309-MD-250A 250 10600 41000 55 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N.m
       RS309-MD-275A 275 14500 48900 57 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N.m
       RS309-MD-300A 300 17800 62500 63 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N.m
       RS309-MD-325A 325 21600 83000 60 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1) N.m
       RS309-MD-350A 350 25400 90500 62 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N.m
       RS309-MD-400A 400 31000 116000 75 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N.m
       型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
       RS309-MD-450A 450 38100 155000 76 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N.m
       RS309-MD-500A 500 47300 181000 83 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N.m
       RS309-MD-600A 600 59300 293000 97 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N.m
       型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
       RS309-MD-700A 700 74300 381000 126 安装螺栓 M12 推荐扭矩(28±1)N.m
       RS309-MD-800A 800 112000 536000 130 安装螺栓 M12 推荐扭矩(28±1)N.m
       型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
       RS309-MD-1000A 1000 180000 570000 145 安装螺栓:M12推 荐扭矩:28±1N.m
       RS309-MD-1200A 1200 250000 700000 180 安装螺栓:M12推 荐扭矩:28±1N.m

       熔断件外形及安装尺寸


        时间-电流特性曲线       截断电流特性曲线
       推荐产品

       版权所有 Copyright@ 2007-2017 西安德赢VWIN000电气股份有限公司 陕ICP备13001529号 全案设计: